Noel Baba Bu Yıl Sizin Evinize de Gelecek ...

Wm Production

Çok Yakında ....

Wm Prodüksiyon

Projenin yapım, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları Türkiye ve dünya genelinde WM Network tarafından gerçekleştirilecektir.Projenin yapım, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları Türkiye ve dünya genelinde WM Network tarafından gerçekleştirilecektir. Santa&Xmas, belgesel filmin yapımında görev alacak çekim ve kurgu ekibiyle ilgili aday listeleri belirlemiş ve ön görüşmeleri yapmıştır. 


Proje, Yiğit Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren WM PRODUCTION’a ait, son teknolojiye sahip kara, hava ve su altı çekim ekipmanlarıyla hazırlanacaktır.

 

Filmin yapımında bilim insanlarının danışmanlığından ve röportajlarından yararlanılabilecektir. Projeye davet edilmesi muhtemel akademisyenlerin bilim disiplinleri; tarih, sanat tarihi, ilahiyat ve mimarlık olarak tanımlanabilir.

 

Projenin master yapımı, yapımcı firmanın sorumluluğu altındadır. Proje, sadece belgesel filmin yapımını kapsamaktadır. Çoğaltım, dağıtım ve tanıtım / PR çalışmaları ile ilgili bilgiler öneri niteliğindedir ve bu dosyada anlatılan belgesel yapım projesinin dışındadır. 

 

Projenin yapım ve tanıtım aşamalarında, WM Network liderliğinde, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren prodüksiyon ve PR şirketleri ile işbirliği içinde çalışılacaktır. Tanıtım süreci içinde halkla ilişkiler çalışmaları ön planda tutulacaktır. Halkla ilişkiler çalışması, uluslararası düzeyde olumlu kamuoyu oluşturulmasında ve katılımın sürekliliğinde reklam kampanyalarına göre daha yavaş ama daha etkili sonuç vermektedir. Faaliyetler, destekçi tarafından hazırlanan bültenlerle ve sunum araçlarıyla da basına – halka duyurulabilecektir.

 

Filmin müzikleri, ortak üretim ve kültürlerin karşılıklı olarak birbirini besleyebileceği mesajının altını çizmek üzere, yine uluslararası tanınırlığı olan ve farklı ülkelere mensup müzisyenlerin katılımıyla ve “imece” yöntemiyle hazırlanacaktır.

 

Kitabın ve filmin yapımında Türk ve yabancı bilim insanlarının danışmanlığından ve röportajlarından yararlanılacaktır.