Noel Baba Bu Yıl Sizin Evinize de Gelecek ...

Projenin Amacına Nasıl Ulaşacağı


Projenin hedef kitleye birincil erişim aracı, mobil uygulamadır. Bu amaçla filme özel aplikasyonun hazırlanma çalışmaları başlatılmıştır. Aplikasyon erişimi doygunluğa ulaştıktan sonra, belgeselin yerel düzeyde ve önemli sinema festivallerinde doğru özel hedef kitleyle buluşturulması stratejinin ve elbette hazırlanan projenin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Yapılacak tüm tanıtım çalışmaları, uygulayıcı firmanın sorumluluğu altında; Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilikler, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve uzman partner firmalar arasında kurulacak etkin işbirliği sayesinde gerçekleştirilecektir.

Projenin başarıya ulaşabilmesi ve marka kent kimliğinin yerleşebilmesi için yerel halkı bilinçlendirme çalışmaları özel önem taşımaktadır.