Noel Baba Bu Yıl Sizin Evinize de Gelecek ...

Noel Baba Projesi 2019 Yılı İtibariyle Dünya Çapında Start Verildi

   

Yapım süreci ve izleyen dönemde hedef izleyici kitleye yönelik PR çalışmalarısonucunda kurumumuz, kentimiz ve ülkemiz adına güçlü bir bilinirlik oluşturulması, ilgili yan etkinliklerin geliştirilmesi, süreç sonunda toplamturist ve takipçi sayısında kayda değer bir artışsağlanması gibi, görülebilir ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. 

 

Projenin bir diğer sonucu, bu güçlü yapının milyarca insanın gözünde, insanlığın ortak sosyal kültürel mirasına sahip çıkan bir ülke / bir kent kimliğiyle elde edeceğiözelprestij olacaktır.