Noel Baba Bu Yıl Sizin Evinize de Gelecek ...

Destek Kategorileri ve Kapsamları

  

  Projenin çekim ve tanıtım çalışmaları “ulusal” - “belirlenen ülkeler” ve “uluslararası” olmak üzere üç ayrı süreçten oluşmaktadır. Bu nedenle, destek kategorilerinin kapsamı değişkenlik göstermektedir. 

 

  Aşağıda belirtilen çalışmalar “ulusal” ve “belirlenen ülkeler” kapsamındaki sınırlı sayıda ülkeyi ve ana proje başlığı altında tanımlanan işleri kapsamaktadır. 

 

 Her seçenek, birbirini destekleyen ama birbirinden bağımsız biçimde uygulanacak olan pazarlama ve destek çalışmalarını ifade etmektedir. 

 

 Projede belirtilen yardımcı projeler destek bulunduğu takdirde yapılacak ve destek kapsamları ayrı olarak değerlendirilecektir. 

 

   Yapımcı açıklanan bazı uygulamaların içeriklerini değiştirme hakkına sahiptir.

 

Ana DESTEKÇİ;

Özel Sektör Kuruluşu  (genel tek firma ya da her ülkeden ayrı firma)

 

Destek Modeli;

a) Ulusal düzeyde ana destekçi bedeli

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ana destekçi bedeli


Kapsamı;

· Bu kategoride verilen destek, ulusal ve / veya uluslararası tanıtım çalışmaları için geçerlidir. Ulusal düzeyde ana destekçi olan firma, uluslararası tanıtım çalışmalarında yardımcı destekçi olarak yer alabilir.

 

· Destek veren firma, kurum içi ya da kurum dışı reklam ve tanıtım amaçlı tüm sanal, yazılı, işitsel ve görsel materyallerde sınırsız uygulama, ifade ve kullanım hakkına sahip olacaktır. 

 

· Film ve kitap baskıları ile tüm sanal, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarında, ana destekçiye ayrılan alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir.

 

· Proje sürecinde yapılacak tüm basın toplantılarına “ana destekçi„ adı altında katılım olanağı sağlanacaktır.

 

· Tüm gala ve film dağıtımlarında ana destekçi kategorisinde davetiye hakkı bulunacaktır.


Süre  ;

Verilen kullanım süresi, proje başlangıç ve bitim sürelerini kapsamaktadır. Bu süre sözleşme kapsamı dahilinde proje takviminde belirtilecektir.

 

BİRİNCİ Derece Yardımcı DESTEKÇİLER;

Özel Sektör Kuruluşları  (Bir – Üç Firma)

 

Destek Bedeli;

Ulusal düzeyde birinci derece yardımcı destekçi bedeli


Kapsamı;

Bu kategoride verilen destek yalnız ulusal tanıtım çalışmaları için geçerlidir.

· Destek veren firma tarafından kurum içi ya da kurum dışı reklam ve tanıtım amaçlı yazılı materyallerde ifade ve kullanım hakkı. 

· Film ve kitap baskıları ile tüm sanal, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarında, birinci derece yardımcı destekçiye ayrılan oransal alanlarda logo kullanımı.

· Projenin açılış ve kapanış basın toplantılarına “yardımcı destekçi” adı altında katılım.

· Tüm gösterimlerde birinci derece destekçi kategorisinde oransal davetiye hakkı.


Süre ;

Verilen kullanım süresi, proje başlangıç ve bitim sürelerini kapsamaktadır. Bu süre sözleşme kapsamı dahilinde proje takviminde belirtilecektir.

 

İKİNCİ Derece Yardımcı DESTEKÇİLER;

Özel Sektör Kuruluşları  (Üç ve Üzeri Firma)

 

Destek Bedeli;

Ulusal düzeyde ikinci derece yardımcı destekçi bedeli

Kapsamı;

Bu kategoride verilen destek yalnız ulusal tanıtım çalışmaları için geçerlidir.

· Destek veren firma tarafından kurum içi ya da kurum dışı reklam ve tanıtım amaçlı yazılı materyallerde İfade ve kullanım hakkı. 

· Film ve kitap baskıları ile tüm sanal, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarında, birinci derece yardımcı destekçiye ayrılan oransal alanlarda logo kullanımı.

· Projenin açılış ve kapanış basın toplantılarına “yardımcı destekçi„ adı altında katılım.

· Tüm gösterimlerde birinci derece destekçi kategorisinde oransal davetiye hakkı.


Süre  ;

Verilen kullanım süresi, proje başlangıç ve bitim sürelerini kapsamaktadır. Bu süre sözleşme kapsamı dahilinde proje takviminde belirtilecektir.

 

HİZMET DESTEKÇİLERİ;

Resmi, yarı resmi ve özel hizmet kuruluşları (sınırsız)

 

Destek Bedeli;

Ulusal ve belirli uluslararası düzeyde hizmet destekçileri bedeli

 

Kapsamı;

Bu kategoride verilen destek, ulusal ve yapımcı tarafından belirlenen uluslararası tanıtım çalışmaları için geçerlidir.

· Film ve kitap baskıları ile tüm sanal, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarında, hizmet destekçilerine ayrılan oransal alanlarda logo kullanımı.

· Projenin açılış basın toplantısında “hizmet destekçisi„ adı altında katılım.

· Tüm gösterimlerde hizmet destekçisi kategorisinde oransal davetiye hakkı.

· Hizmet desteği veren kurum ve firmaların sağladığı değerin birinci ya da ikinci derece destek bedeline ulaşması halinde, bu kurum ve firmalar ilgili kategorinin tüm haklarından yararlanır.


Süre ;

Verilen kullanım süresi, proje başlangıç ve bitim sürelerini kapsamaktadır. Bu süre sözleşme kapsamı dahilinde proje takviminde belirtilecektir.

 

BELİRLİ Sektör DESTEKÇİLERİ;

Resmi, yarı resmi ve özel hizmet kuruluşları (sınırsız)

 

Destek Bedeli;

Ulusal ve belirli uluslararası düzeyde hizmet destekçileri bedeli

 

Kapsamı;

Bu kategoride verilen destek, ulusal ve yapımcı tarafından belirlenen uluslararası tanıtım çalışmaları için geçerlidir.

· Film ve kitap baskıları ile tüm sanal, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarında, hizmet destekçilerine ayrılan oransal alanlarda logo kullanımı.

· Projenin açılış basın toplantısında “hizmet destekçisi„ adı altında katılım.

· Tüm gösterimlerde hizmet destekçisi kategorisinde oransal davetiye hakkı.

· Hizmet desteği veren kurum ve firmaların sağladığı değerin birinci ya da ikinci derece destek bedeline ulaşması halinde, bu kurum ve firmalar ilgili kategorinin tüm haklarından yararlanır.


Süre ;

Verilen kullanım süresi, proje başlangıç ve bitim sürelerini kapsamaktadır. Bu süre sözleşme kapsamı dahilinde proje takviminde belirtilecektir.

 

Medya DESTEKÇİLER;

Resmi, yarı resmi ve özel hizmet kuruluşları (sınırsız)


Destek Bedeli;

Ulusal düzeyde medya destekçileri bedeli


Kapsamı;

Bu kategoride verilen destek yalnız ulusal tanıtım çalışmaları için geçerlidir.

· Film ve kitap baskıları ile tüm sanal, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarında, hizmet destekçilerine ayrılan oransal alanlarda logo kullanımı.

· Projenin açılış basın toplantısında “medya destekçisi„ adı altında katılım.

· Tüm gösterimlerde hizmet destekçisi kategorisinde oransal davetiye hakkı.


Süre  ;

Verilen kullanım süresi, proje başlangıç ve bitim sürelerini kapsamaktadır. Bu süre sözleşme kapsamı dahilinde proje takviminde belirtilecektir.

 

ŞEHİR DESTEKÇİLERİ;

Resmi, yarı resmi ve özel hizmet kuruluşları (sınırsız)


Destek Bedeli;

Yerel düzeyde şehir destekçileri bedeli


Kapsamı;

Bu kategoride verilen destek yalnız proje kapsam yerel tanıtım çalışmaları için geçerlidir.

· Destek veren firma tarafından kurum içi ya da kurum dışı reklam ve tanıtım amaçlı yazılı materyallerde İfade ve kullanım hakkı. 

· Film ve kitap baskıları ile tüm sanal, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarında, hizmet destekçilerine ayrılan oransal alanlarda logo kullanımı.

· Projenin açılış basın toplantısında “şehir destekçisi„ adı altında katılım.

· Tüm gösterimlerde ikinci derece destekçisi kategorisinde oransal davetiye hakkı.


 Süre ;

Verilen kullanım süresi, proje başlangıç ve bitim sürelerini kapsamaktadır. Bu süre sözleşme kapsamı dahilinde proje takviminde belirtilecektir.