Noel Baba Bu Yıl Sizin Evinize de Gelecek ...

Destekçiye Not


   İnsan kültürel bir varlıktır ve kültür tek tek birbirinden bağımsız bireylere değil, bir grubun üyesi olarak bütün bireylere özgü bir vasıftır. 

  Paylaşılan kültürel inançlar, değerler, anılar, beklentiler, düşünme ve hareket biçimleri insanlar arasındaki farklılıkları siler. Kültürlenme süreci ortak deneyimler sağlayarak insanları birleştirir. 

   İşte tam da bu ortak deneyimler aracılığıyla etkileşim ve kaynaşma sağlandıktan sonra yaşadığımız kentte birlik ruhunu dışarı yansıtırız. Hepimiz birey ya da kurum olarak toplumsal sorumluluklarımıza sahip çıkmak, bireyler dışında kamu yararına katkı sunmak, kâr amacı gütmeden bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmekle yükümlüyüz.

  “Noel Baba’nın Gerçek Hikayesi” projesi ile farkındalık yaratmak ve tarihsel süreç boyunca kurduğumuz kültür köprülerini dünyaya tanıtmak için çalışmaktayız. Gelin bu önemli projeye birlikte destek verelim.