Noel Baba Bu Yıl Sizin Evinize de Gelecek ...

Destekçi


DESTEK OLARAK, SADECE SANATA VE BİLİME DEĞİL, ÇEVRENİN KORUNMASINA VE ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞMESİ ADINA DÜZENLENEN SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARINA DA ÖNEMLİ BİR KATKINIZ OLACAK. 

 

Çevre, kültür ve sanatın bir ulusun bireyleri ve kurumlarının gelişmesindeki önemli unsurlardan biri olduğu gerçeğinden hareketle daha çevreci, kültür bilinci taşıyan ve değerlerine sahip çıkıp bu değerleri geliştiren bir toplum için sizleri bu projeyi desteklemeye davet ediyoruz.

 

Ülkemizin tanıtım çalışmaları, uygulayıcı firmaların, devlet kurumlarının ve özel sektör kuruluşlarının desteğine gereksinim duymaktadır. Yapılacak olan çalışma, ülke turizmine ve markalaşma sürecine sağlayacağı katma değerle bir sosyal sorumluluk projesi niteliği taşımaktadır.

 

Yukarıda açıklanan proje bu konuda yapılan uluslararası kapsamlı ilk çalışmadır. Proje, her yıl tekrarlanabilecek ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmaları İle gerek ülkemizin tanıtımına gerekse destek veren kurumların sosyal sorumluluk misyonlarına güçlü ve sürekli bir katkı sağlayacaktır. 

 

Projeye katkıda bulunarak gerçekleştirilmesini sağlayan kuruluşlar, toplumsal sorumluluk duygusuyla ve kentli olma bilinci İle kentin çevre, kültür ve sanat yaşamının zenginleşmesine destek olmaktadır.

 

YİĞİT ŞİRKETLERİ, güçlü, bilgili ve deneyimli kadrosunun sürdürdüğü ekip çalışmasıyla, bu yöndeki projeler alanında öncülük misyonunu üstlenmiştir. Yurtiçinde kazandığı deneyimle önemli projelere İmza atmış ve kamu desteğinden yararlanmış, yurtdışında kazandığı saygınlık aracılığıyla projelerinin PR çalışmalarını yüksek erişim oranına yükseltebilmiştir.

 

Bu projeye destek verecek olan firma ve kuruluşların, toplumda haklı bir teveccüh ile karşılanacağına ve güçlü imajlarının altını bir kez daha çizeceklerine inancımız tamdır.

 

Destekçiler, çevre, kültür ve sanat projesine verdikleri desteği "kurum kültürünün" bir parçası olarak uzun süreli ve bilinçli olarak sürdürdükleri takdirde toplumsal sorumluluk sahibi kuruluşlar olarak anılacaktır. 

 

Destekçi kurumlar kurumsal kimliklerini oluştururken, markalarını geliştirirken ya da ürünlerini tanıtırken, tüketicinin de bu doğrultuda bilinçlenmesine ve giderek toplumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunurlar.

 

Biz ve destekçiler arasında oluşacak bu ilişki sadece logo kullanımından ibaret olmayıp, destekçi kuruluşlar markaya, ürüne ya da kurumsal imaja yönelik tanıtım ihtiyaçlarını geniş bir yelpazeye sahip olan bir proje ile de birleştirme imkanına sahip olacaktır. 

 

Yapılan proje destek anlaşması ile marka arasında bir örtüşmenin yaşanması, hedef kitleye etkili bir biçimde ulaşabilmek açısından önem taşımaktadır.

 

Hem kent ve ülkenin çevre, kültür ve sanat hayatına, hem de destekçi kuruluşların kurumsal imajları ve kültürlerine büyük katkısı olan bu destekçi ilişkisinin sunulan çerçevede uzun soluklu olması esastır.

 

Çevre, kültür ve sanatın bir ulusun bireyleri ve kurumlarının gelişmesindeki önemli unsurlardan biri olduğu gerçeğinden hareketle daha çevreci, kültür bilinci taşıyan ve değerlerine sahip çıkıp bu değerleri geliştiren bir toplum için sizleri bu projeyi desteklemeye davet ediyoruz.